Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z rodzinami zastępczymi składa serdeczne podziękowania dla:

  • HURTOWNI AGD "Dajar" w Janówku,
  • LKSW DAN w Świdniku,
  • TOYS WORLD Świdnik- sklepu z zabawkami,
  • HANYANG POLSKA w Świdniku,
  • MKS AVIA Świdnik
  • PKO BP Oddziału w Świdniku,
  • Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi 
  • oraz Pana Macieja Banaszka

Na zbliżające się Święta życzymy aby tajemnica Bożego Narodzenia
wzbogacała łaską, napełniała miłością, nadzieją,
pokojem i radością a na nadchodzący Nowy Rok niekończących się
możliwości w realizacji swoich marzeń, sukcesów tych małych i dużych.

Życzy Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu pn: „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach PO WER na lata 2014-2020, rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu świdnickiego uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego do nauki zdalnej oraz środków ochrony osobistej.