Pracownicy

kadra

Małgorzata Mądry

Kierownik

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lubinie, kierunek pedagogika specjalna oraz Organizacja pomocy społecznej. Ukończyła również studia podyplomowe z Aktywizacji kapitału społecznego- Ekonomii społecznej oraz Doradztwa zawodowego

Kieruje pracą Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

kadra

Beata Jeleńska

Psycholog

Psycholog – specjalność kliniczna – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka podyplomowego szkolenia zawodowego z Terapii Rodzin organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

W Ośrodku pracuje jako psycholog – zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem, terapią dzieci i młodzieży oraz psychoedukacją.

kadra

Joanna Czuwara

Terapeuta

Psycholog- specjalność kliniczna i neuropsychologia- Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, ukończyła również Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W Ośrodku pracuje jako terapeuta- zajmuje się interwencją kryzysową, prowadzi poradnictwo psychologiczne i terapię.

kadra

Magdalena Radczuk

Psycholog

Psycholog- specjalność psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna- absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej.

W Ośrodku pracuje jako psycholog- zajmuje się interwencją kryzysową, prowadzi poradnictwo psychologiczne i terapię.

kadra

Anna Wiechnik

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog

Psycholog – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych na UMSC w Lublinie.

Służy pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym i wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. Prowadzi poradnictwo i wsparcie psychologiczne.

kadra

Monika Gdula

psycholog, pracownik socjalny

Psycholog – Wydział Nauk Społecznych KUL Jana Pawła II. Absolwentka Szkoły Trenerów działającej przy Stowarzyszeniu Natanaelum przygotowującej do ubiegania się o tytuł trenera PTP.

W Ośrodku zajmuje się interwencją kryzysową, prowadzi poradnictwo psychologiczne, wspiera rodziny znajdujące się w kryzysie.

kadra

Jadwiga Luterek

Specjalista pracy z rodziną

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek praca socjalna.

Służy pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym i wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

kadra

Magdalena Flis

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Absolwentka Psychologii o specjalizacji – Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna na Wyższej Szkole Ekonomi i Innowacji w Lublinie oraz Filologii Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W Ośrodku pełni funkcję Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, służąc pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym oraz wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

kadra

Agnieszka Kasprzak

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lubinie, kierunek pedagogika opiekuńcza oraz studiów podyplomowych: Menedżer pomocy społecznej.

W Ośrodku pełni funkcję Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, służąc pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym oraz wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

kadra

Izabela Jakimińska-Konaszczuk

adwokat

Zajmuje się poradami w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.