Zostań rodzicem zastępczym

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku-Organizator Pieczy Zastępczej na terenie powiatu świdnickiego zachęca do rozważenia możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.

Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej według programu MENTOR skierowanego do osób z Ukrainy.

Zapraszamy do zapoznania się propozycją szkolenia!