Lista instytucji pomocowych w Lublinie - pomoc bezpłatna

DLA DOROSŁYCH

 

SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. MIECZYSŁAWA KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych- ul. Abramowicka 2; i piętro budynku „łącznik”
  udziela świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii osobom dorosłym, prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń pamięci, orzeka o stanie zdrowia psychicznego osób leczonych dla potrzeb upoważnionych instytucji.
  Rejestracja: tel. 81 728 63 67; 81 748 69 36
 • Poradnia psychologiczna, ul. Abramowicka 2
  udziela pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej w problemach i zaburzeniach dotyczących indywidualnych osób - poradnictwo i terapia dorosłych, a także dotyczących systemu rodzinnego - poradnictwo i terapia rodzin.
  Rejestracja: tel. 81 728 63 72
 • Poradnia neurologiczna- ul. Abramowicka 2; i piętro budynku „łącznik”
  udziela świadczeń ambulatoryjnych w zakresie neurologii dorosłych.
  Rejestracja: tel. 81 728 63 67; 81 748 69 36
 • Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych- ul. Abramowicka 4b
  udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  Rejestracja: tel. 81 728 63 73 ; 81 744 22 28

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

 • Poradnia psychiatryczna - ul. Langiewicza 6a
  Rejestracja – 81 524-78-20; 81 524-78-35 od godz. 9.00

CENTRUM MEDYCZNE SANITAS W LUBLINIE

 • Poradnia psychologiczna- ul. Okopowa 3; wymagane skierowanie
  rejestracja 81 534-04-00

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W LUBLINIE

 • Poradnia leczenia uzależnień -ul. Spokojna 3- wymagane skierowanie
  rejestracja : 81 528-45-26
 • Poradnia zdrowia psychicznego- ul. Spokojna 3 - wymagane skierowanie
  rejestracja: 81 528-56-79
 • EX CORDIS Poradnia zdrowia psychicznego
  ul. Głęboka 8 A 20-612 Lublin
  tel.: 783 903 900 rejestracja czynna od 13.00 do 18.00
  Do lekarza psychiatry nie potrzeba skierowania.
  Porady psychologiczne, terapia wspierajaca i psychoterapia wykonywane przez psychologa i psychoterapeutę udzielane są na podstawie skierowania od psychiatry Ex CORDIS i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • EX CORDIS Ośrodek psychiatrii środowiskowej i psychoterapii
  ul. Furmańska 2 (wejście od ul. Kowalskiej 6), Lublin
  Rejestracja: tel- 81 479 30 50 | tel. Kom.: 609 470 890 pon-pt w godz. 9.00 – 18.00

Pomoc świadczona jest w formie bezpłatnych (NFZ):

 • porad psychiatrycznych,
 • porad psychologicznych,
 • sesji psychoterapeutycznych,
 • usług terapeutycznych,
 • usług socjalnych,

w ramach wizyty domowej lub w siedzibie Zespołu, ujętych w kompleksowy program terapeutyczny.

Zespół zapewnia pomoc:
Osobom z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń nastroju (afektywnych) oraz zaburzeń psychicznych na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu, w tym:

 • osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia oraz różnorodnych usystematyzowanych form opieki środowiskowej;
 • osobom potrzebującym krótkoterminowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby;
 • osobom po pierwszym epizodzie choroby psychicznej;
 • osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno – społecznym powstałych w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego; a także członkom rodzin i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 • CENTRUM MEDYCZNE PRIMED - wymgane skierowanie
  ul. Stanisława Węglarza 16, Lublin
  rejestracja: 81 381-01-11; kom:533-345-663
 • NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED LUBLIN - wymagane skierowanie
  ul. Szewska 6a, Lublin
  rejesteacja: 81 506 58 58

Świadczenia bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ obejmują pomoc psychiatryczną i psychologiczną dla dorosłych.

Dostępność świadczeń w kolejności zgłoszeń (rejestracja telefoniczna) w wymiarze kontraktu z NFZ.

 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia rozwojowe
 • uzależnienia
 • choroby psychiczne
 • reakcje na stres

 

 • CENTRUM MEDYCZNE PRZYJAŹNI-wymagane skierownie
  ul.Przyjaźni 13, Lublin
  Rejestracja: 81 441-35-65; 81 441-35-66

W ramach usług można skorzystać z porad psychiatrycznych, psychologicznych, neuropsychologicznych oraz psychoterapeutycznych dostosowanych do wieku oraz specyfiki pacjenta. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie; wyjątek stanowi wizyta psychiatryczna w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego.

W ramach pracy poradni oferowana jest:

 • Diagnostyka zaburzeń psychicznych
 • Leczenie
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapię indywidualną i grupową
 • Psychoedukację
 • Wsparcie psychologiczne dla rodzin osób chorych

Prowadzona jest kompleksowa diagnostyka oraz terapia następujących zaburzeń:

 • Psychozy schizofreniczne
 • Zaburzenia urojenioweZaburzenia nastroju (depresja)
 • Zaburzenia pamięci i sprawności poznawczych (pacjenci w podeszłym wieku, po urazach głowy)
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • Zaburzenia nerwicowe (zaburzenia lękowe, depresyjne, związane ze stresem, bóle psychogenne)
 • Zaburzenia snu (bezsenność, lęki nocne, koszmary senne)

 

 •  LEKARZE SPECJALIŚCI-wymagane skierowanie
  ul. Odlewnicza 3, Lublin
  rejestracja: (81) 746-27-73
 • PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA "HIPOTECZNA 4" - wymagane skierowanie
  ul. Hipoteczna 4, Lublin
  Rejestracja: 81 536-94-93
 • SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO,MŁYNARCZYKS-KA SPÓŁKA JAWNA- wymagane skierowanie
  ul. Jana Sawy 8/014, Lublin
  tel.: 81 528-00-69
 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie
  ul. Radość 9/5A; tel: 607 337 338
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ
  ul. Karłowicza 1, Lublin; tel: 81 532 29 79
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”
  ul. Bernardyńska 5; tel: 81 534 38 87
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
  ul. Montażowa 16, Lublin; tel:81 745 10 10

 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. MIECZYSŁAWA KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
  udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat, orzeka o stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dla potrzeb upoważnionych instytucji.
  tel. 81 728 63 67
  tel. 81 748 69 36
  lokalizacja: ul. Abramowicka 2; i piętro budynku „łącznik”
 • CENTRUM MEDYCZNE SANITAS W LUBLINIE- wymagane skierowanie
  Poradnia psychologiczna- ul. Okopowa 3;
  rejestracja 81 534-04-00

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANUS

 • Poradnie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży - ul. Magnoliowa 2
  Rejestracja- 81 747-39-99; 668-136-582

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnozą oraz kompleksowym leczeniem pacjentów w wieku rozwojowym z różnymi zaburzeniami psychicznymi m.in.

 • zaburzenia lękowe, zespół natręctw, tiki, zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia nastroju (m in. depresja, choroba dwubiegunowa),
 • zaburzenia psychotyczne (m.in. schizofrenia, zaburzenia schizotypowe),
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzeniami emocjonalne, specyficzne zaburzenia rozwojowe (zaburzenia mowy, trudności szkolne).

Pacjenci w oddziale mają zapewnioną opiekę psychiatryczną oraz indywidualną i grupową opiekę psychologiczno-terapeutyczną.

 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci młodzieży
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Oddział dzienny dla osób z autyzmem
 • Poradnia logopedyczna

 

DOM MAŁEGO KSIĘCIA W LUBELSKIM HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA

 • Poradnia zdrowia psychicznego - ul. Lędzian 49
  Rejestracja: tel-81 537-13-33; 81 537-13-34

Pomoc skierowana do:

 • pacjentów zmagających się z chorobą zagrażającą życiu i rodziny pacjentów,
 • dzieci i dorosłych pogrążonych w żałobie,
 • inne osoby potrzebujące pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,

Oferowana psychoterapia indywidualna, grupowa, małżeńska i rodzinna.

 • CENTRUM MEDYCZNE PRIMED - wymgane skierowanie
  ul. Stanisława Węglarza 16, Lublin
  rejestracja: 81 381-01-11; kom:533-345-663
 • PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA "HIPOTECZNA 4" - wymagane skierowanie od 17 r.ż
  ul. Hipoteczna 4, Lublin
  Rejestracja: 81 536-94-93
 • SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO,MŁYNARCZYKS-KA SPÓŁKA JAWNA- wymagane skierowanie
  ul. Jana Sawy 8/014, Lublin
  tel.: 81 528-00-69
 • NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED LUBLIN - wymagane skierowanie do 21 roku życia
  ul. Szewska 6a, Lublin
  rejesteacja: 81 506 58 58;

Dostępność świadczeń w kolejności zgłoszeń (rejestracja telefoniczna) w wymiarze kontraktu z NFZ.

 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia rozwojowe
 • uzależnienia
 • choroby psychiczne
 • reakcje na stres

 

 • CENTRUM MEDYCZNE PRZYJAŹNI-wymagane skierownie
  ul.Przyjaźni 13, Lublin
  Rejestracja: 81 441-35-65; 81 441-35-66

 

Psychiatra dziecięcy zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem problemów, zaburzeń psychicznych u pacjentów niepełnoletnich. Lekarze z Centrum zajmują się problemami wieku rozwojowego, takimi jak: zespoły lękowe, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), zaburzenia emocjonalne, nerwicowe, rozwojowe, nadpobudliwość i zaburzenia zachowania, depresja dziecięca i młodzieńcza, agresja i autoagresja, uzależnienia, moczenie nocne, ADD, ADHD i innymi.

Psychiatra dziecięcy przed postawieniem diagnozy bierze pod uwagę szerokie spektrum uwarunkowań rodzinnych, społecznych, środowiskowych i psychologicznych małego pacjenta. Zazwyczaj pierwsza wizyta odbywa się przede wszystkim z rodzicami bądź opiekunami i polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i zebraniu informacji na temat rozwoju, funkcjonowania (w rodzinie, przedszkolu, szkole, grupie rówieśniczej) i problemów dziecka oraz funkcjonowania rodziny. W tym czasie dziecko może oswoić się z atmosferą gabinetu i badania.