Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z realizacją przez Powiat Świdnicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, informujemy, iż obecnie, na terenie powiatu działają cztery punkty, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie skorzystać z porad prawnych.

W związku z realizacją przez Powiat Świdnicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) informujemy, iż obecnie, na terenie powiatu działają cztery punkty, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie skorzystać z porad prawnych.

Do pobrania:

plakat A3 powiat swidnicki