Obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin

W dniu 29.08.2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej spotkały się rodziny zastępcze, adopcyjne oraz seniorzy z terenu województwa lubelskiego, by wspólnie świętować Obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin. Organizatorem tego szczególnego przesięwzięcia był Marszałek Województwa Lubelskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Przedwakacyjne szkolenie dla rodzin zastępczych

Dnia 02.06.2023 r. odbyło się ostatnie przedwakacyjne szkolenie dla rodzin zastępczych. Na szkoleniu omówiono wpływ emocji na zachowanie człowieka oraz możliwości regulacji emocjonalnej.

Dziękujemy za udział w szkoleniu.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2023

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony corocznie 30 maja jest szczególną okazją do wyrażania uznania dla trudnej i odpowiedzialnej roli Rodzica Zastępczego. Pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom Zastępczym za troskę, trud i zaangażowanie w opiekę nad powierzonymi dziećmi.