15 listopada 2021 r. ramach programu profilaktycznego "Dla zdrowia-listopad miesiącem profilaktyki 2021" odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów 7-ych klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. Tematem zajęć była cyberprzemoc wśród młodzieży.

Dnia 22 października odbyło się stacjonarne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Rodziny podzieliły się swoim doświadczeniem, w którym przeplatały się trudności i sukcesy rodzicielskie.

Rodziny po raz kolejny udzieliły sobie wsparcia poprzez zrozumienie, słowa otuchy i szukanie możliwości działania.  W spotkaniu wzięło udział 5 rodzin.

Zapraszamy w listopadzie na kolejne spotkanie.

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 września odbyło się pierwsze powakacyjne, zdalne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze podzieliły się swoimi metodami wychowawczymi w procesie wychowania.

Zapraszamy na październikowe spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w formie stacjonarnej.