Dnia 26 listopada odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Rodziny podzieliły się swoimi działaniami, które poszerzają kompetencje rodzicielskie.

Zapraszamy na już ostatnie w tym roku spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 17.12.2021r. również w formie stacjonarnej.

15 listopada 2021 r. ramach programu profilaktycznego "Dla zdrowia-listopad miesiącem profilaktyki 2021" odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów 7-ych klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. Tematem zajęć była cyberprzemoc wśród młodzieży.

Dnia 22 października odbyło się stacjonarne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Rodziny podzieliły się swoim doświadczeniem, w którym przeplatały się trudności i sukcesy rodzicielskie.

Rodziny po raz kolejny udzieliły sobie wsparcia poprzez zrozumienie, słowa otuchy i szukanie możliwości działania.  W spotkaniu wzięło udział 5 rodzin.

Zapraszamy w listopadzie na kolejne spotkanie.