Piecza Zastępcza w Świdniku

Od 2012 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku pełni funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W celu realizacji tego zadania utworzony został zespół oferujący swoją pomoc dla rodzin zastępczych, dzieci w nich umieszczonych oraz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej. Wspiera również osoby w procesie ubiegania się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

W skład zespołu ORPZ wchodzą następujący pracownicy:

  • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
  • specjaliści do pracy z rodziną
  • pracownik socjalny
  • terapeuta
  • psycholog
  • pedagog
  • prawnik