Oferta

Oferta Ośrodka skierowana jest do mieszkańców Powiatu Świdnickiego.

Zasady udzielania pomocy w Ośrodku:

 • Pomoc jest bezpłatna i niezależna od dochodu
 • Nie są wymagane skierowania
 • Odmowa udzielenia pomocy następuje w przypadku: stanu nietrzeźwości osoby, odurzenia narkotykowego, agresywnego zachowania, potencjalnego konfliktu interesu z innymi klientami
 • W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego

W ramach działalności Ośrodka pomoc udzielana jest w następujących formach:

 • pomoc psychologiczna
 • pomoc pedagogiczna
 • pomoc prawna
 • pomoc socjalna
 • grupy wsparcia
 • szkolenia
 • hostel
 • oferta oik lista wsparcie

Każde nasze działanie dostosowane jest do potrzeb i możliwości naszych klientów.