Szkolenia

Jednym z zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku jest prowadzenie działalności szkoleniowej. W związku z powyższym organizujemy szkolenia tematyczne w siedzibie ośrodka, jak i w placówkach znajdujących się na terenie Powiatu Świdnickiego. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką oraz wsparciem psychologicznym i pedagogicznym. Szkolenia prowadzą wykwalifikowani pracownicy Ośrodka specjalizujący się w danej tematyce.

Organizujemy szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki lub przedstawiamy własne propozycje szkoleń. Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi placówkami działającymi na terenie Powiatu Świdnickiego działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 

Do tej pory zrealizowaliśmy między innymi projekty:

 • Nie jesteś sam
 • Szkoła rodziców
 • Młodzi bez przemocy
 • Ja wśród innych
 • Ja w świecie
 • Czas kobiet
 • Wspieramy mamy
 • Stop przemocy
 • Obcy
 • Wspólnie przeciwko agresji
 • Jestem ważny
 • Tworzymy naszą grupę
 • Procedura Niebieskiej Karty
 • Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie