Lista instytucji pomocowych w Świdniku

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. E. Orzeszkowej 4; tel: 81 751 54 32
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12; tel:81 468 69 00
 • Poradnia pedagogiczno psychologiczna w Świdniku
  ul. C.K. Norwida 2A; tel: 81 751 52 36
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Świdniku (od 18 r.ż.)
  ul. Leśmiana 4; tel: 81 751 42 15
 • Euro Medica (dla dzieci i młodzieży do 21 r.ż. uczącej się w szkołach policealnych)
  al. Lotników Polskich, Świdnik, tel: 519 059 242