Dnia 28 października odbyły się I zajęcia edukacyjno-wsparciowe "Po Moc" dla kobiet, które w swoim życiu doświadczały przemocy.

Dnia 28 października odbyło się szkolenie on-line dla rodzin zastępczych.

Dnia 14 października odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Rodziny opowiedziały nam swoją drogę, jaki był początek rodziny zastępczej, i jak jest w chwili obecnej.