W związku z realizacją przez Powiat Świdnicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, informujemy, iż obecnie, na terenie powiatu działają cztery punkty, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie skorzystać z porad prawnych.

Zostań rodzicem zastępczym

Apelują o to i zachęcają do podjęcia takiej decyzji pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku, który od 2012 r. organizuje rodzinną pieczę zastępczą. Powód jest prosty – brakuje chętnych, by stworzyć nowy dom dla dzieci osieroconych, odrzuconych lub których rodzice nie są w stanie wychować oraz zapewnić im odpowiedniej opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Akcja charytatywna „Uśmiech dziecka”

Szanowni Państwo…

Po raz kolejny Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku organizuje akcję charytatywną pt: „Uśmiech dziecka” dla naszych podopiecznych. Celem akcji jest przygotowanie upominków mikołajkowych dla dzieci z rodzin zastępczych i objętych wsparciem tutejszego Ośrodka.