Wesołego Alleluja!

Wesołego Alleluja!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia, niech ten czas przyniesie nam wszystkim odrodzenie wiary i nadziei oraz wzmocnienie ducha do realizajci zamierzonych planów.

 

Życzy Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie ul. Diamentowa 2 wykonuje kompleksową i bezpłatną diagnozę, w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS, który jest wynikiem spożywania alkoholu w czasie ciąży, jak również prowadzi terapię dzieci z diagnozą FAS/FASD w zakresie logopedii i integracji sensomotorycznej.

Bal karnawałowy

Uwieńczeniem akcji charytatywnej " Uśmiech Dziecka", której celem było przygotowanie upominków mikołajkowych dla dzieci z rodzin zastępczych i dzieci objętych wsparciem naszego Ośrodka, był bal karnawałowy. Wydarzenie odbyło się dzięki życzliwości Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku, który udostępnił nam salę.