Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku informuje, że posiada zbędne i uszkodzone składniki rzeczowego majątku ruchomego tj. meble biurowe: biurka, szafy, szafki do nieodpłatnego przekazania lub darowizny na pisemny wniosek jednostki:

Akcja charytatywna „Uśmiech dziecka”

W dniu 12.01.2024 r. po raz kolejny pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku zorganizowali zabawę choinkową, która kończy naszą tegoroczną akcję mikołajkową "Uśmiech Dziecka" organizowaną dla najmłodszych dzieci objętych opieką tutejszego Ośrodka.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej składa serdeczne podziękowania wspaniałym Darczyńcom- instytucjom oraz osobom prywatnym, które uczestniczyły w akcji mikołajkowej "Uśmiech dziecka", dedykowanej najmłodszym dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego: