Dnia 29 października odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Dziękujemy rodzinom za podzielenie się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami i planami na kolejny rok szkolny.

Obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin

W dniu 29.08.2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej spotkały się rodziny zastępcze, adopcyjne oraz seniorzy z terenu województwa lubelskiego, by wspólnie świętować Obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin. Organizatorem tego szczególnego przesięwzięcia był Marszałek Województwa Lubelskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Przedwakacyjne szkolenie dla rodzin zastępczych

Dnia 02.06.2023 r. odbyło się ostatnie przedwakacyjne szkolenie dla rodzin zastępczych. Na szkoleniu omówiono wpływ emocji na zachowanie człowieka oraz możliwości regulacji emocjonalnej.

Dziękujemy za udział w szkoleniu.