W dniu 7. 09.2022 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin, organizowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Ideą święta było promowanie wartości rodziny i integracji międzypokoleniowej.

W dniach 22.06.2022r. do 15.07.2022r. odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Serdecznie gratulujemy osobom, które zakończyły szkolenie i życzymy, aby realizowane role przynosiły satysfakcję, spełnienie i wiele radości.

Na zbliżające się Święta życzymy aby tajemnica Bożego Narodzenia
wzbogacała łaską, napełniała miłością, nadzieją,
pokojem i radością a na nadchodzący Nowy Rok niekończących się
możliwości w realizacji swoich marzeń, sukcesów tych małych i dużych.

Życzy Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku