W dniu 7. 09.2022 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin, organizowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Ideą święta było promowanie wartości rodziny i integracji międzypokoleniowej.

W dniach 22.06.2022r. do 15.07.2022r. odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Serdecznie gratulujemy osobom, które zakończyły szkolenie i życzymy, aby realizowane role przynosiły satysfakcję, spełnienie i wiele radości.

Dnia 27 maja odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych.
Podczas spotkania zostały omówione treści z zakresu prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz asertywnego wyrażania siebie w relacjach interpersonalnych. 
 
Dziękujemy rodzinom za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne spotkanie.