Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej według programu MENTOR skierowanego do osób z Ukrainy.

Zapraszamy do zapoznania się propozycją szkolenia!

Dnia 29 października odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Dziękujemy rodzinom za podzielenie się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami i planami na kolejny rok szkolny.