Dnia 22 października odbyło się stacjonarne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Rodziny podzieliły się swoim doświadczeniem, w którym przeplatały się trudności i sukcesy rodzicielskie.

Rodziny po raz kolejny udzieliły sobie wsparcia poprzez zrozumienie, słowa otuchy i szukanie możliwości działania.  W spotkaniu wzięło udział 5 rodzin.

Zapraszamy w listopadzie na kolejne spotkanie.

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 września odbyło się pierwsze powakacyjne, zdalne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze podzieliły się swoimi metodami wychowawczymi w procesie wychowania.

Zapraszamy na październikowe spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w formie stacjonarnej.

Na zbliżające się Święta życzymy aby tajemnica Bożego Narodzenia
wzbogacała łaską, napełniała miłością, nadzieją,
pokojem i radością a na nadchodzący Nowy Rok niekończących się
możliwości w realizacji swoich marzeń, sukcesów tych małych i dużych.

Życzy Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku