logo oik
logo piecza
punktor

ul. Kolejowa 5 / Świdnik 21-040
tel./fax 81 467 00 77 &
781 651 711, 533 196 561

punktor

Porady prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

O Naszym Ośrodku

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku istnieje od stycznia 2008 roku. Został powołany decyzją Zarządu Powiatu w ramach realizacji zadań własnych powiatu. Podstawą prawną jego funkcjonowania są zapisy ustawy o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj więcej

Oferta   Oferta Ośrodka skierowana jest do mieszkańców Powiatu Świdnickiego.

Aktualności   Sprawdź Nasze najnowsze i najważniejsze wiadomości

Pracownicy OIK w Świdniku

kadra

Małgorzata Mądry

Kierownik

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lubinie, kierunek pedagogika specjalna oraz Organizacja pomocy społecznej. Ukończyła również studia podyplomowe z Aktywizacji kapitału społecznego- Ekonomii społecznej oraz Doradztwa zawodowego

Kieruje pracą Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

kadra

Beata Matejczuk

Pracownik socjalny, pedagog

Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie oraz pedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju Wydziału Nauk Społecznych WSEI w Lublinie. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W Ośrodku pracuje jako pedagog i pracownik socjalny-zajmuje się interwencją kryzysową, wsparciem osób w kryzysie, prowadzi poradnictwo pedagogiczne i terapię.

kadra

Joanna Czuwara

Terapeuta

Psycholog- specjalność kliniczna i neuropsychologia- Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, ukończyła również Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W Ośrodku pracuje jako terapeuta- zajmuje się interwencją kryzysową, prowadzi poradnictwo psychologiczne i terapię.

kadra

Magdalena Radczuk

Psycholog

Psycholog- specjalność psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna- absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej.

W Ośrodku pracuje jako psycholog- zajmuje się interwencją kryzysową, prowadzi poradnictwo psychologiczne i terapię.

kadra

Anna Wiechnik

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog

Psycholog – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych na UMSC w Lublinie.

Służy pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym i wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. Prowadzi poradnictwo i wsparcie psychologiczne.

kadra

Jadwiga Luterek

Specjalista pracy z rodziną

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek praca socjalna.

Służy pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym i wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

kadra

Magdalena Flis

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Absolwentka Psychologii o specjalizacji – Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna na Wyższej Szkole Ekonomi i Innowacji w Lublinie oraz Filologii Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W Ośrodku pełni funkcję Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, służąc pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym oraz wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

kadra

Agnieszka Kasprzak

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lubinie, kierunek pedagogika opiekuńcza oraz studiów podyplomowych: Menedżer pomocy społecznej.

W Ośrodku pełni funkcję Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, służąc pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym oraz wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

kadra

Izabela Jakimińska-Konaszczuk

adwokat

Zajmuje się poradami w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.