Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w trwałej rodzinie…”
św. Jan Paweł II

Szanowni Państwo,

Rodzina to wielka wartość dla każdego z nas, a zupełnie szczególna dla tych, którzy odnajdują ją poza środowiskiem swojego urodzenia, po trudach i traumatycznych przeżyciach- rodzinach zastępczych.

W Powiecie Świdnickim funkcjonują obecnie 62 rodziny zastępcze. Wychowuje się w nich 92 dzieci. To w nich dzieci poprzez obserwację i naśladownictwo uczą się sposobów postępowania, wrażliwości na potrzeby innych, odróżniania co jest dobre, a co złe, odnajdują poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Rokrocznie w dniu 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to święto rodzin zastępczych, którym przy tej okazji, chcielibyśmy okazać uznanie i wdzięczność za podarowanie dzieciom domu, który z tak wielkim trudem budują.

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy wszystkim rodzinom zastępczym aby dom który tworzycie był domem pełnym ciepła, zrozumienia i miłości.

Życzymy wielu powodów do radości, życzliwości i szczęścia rodzinnego.

Kierownik i pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku-
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej