Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Zapraszamy rodziny zastępcze na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się zdalnie dn. 30.04.2021r. o godz. 17.00.

Każde takie spotkanie jest czasem wzajemnego wsparcia, dzieleniem się swoimi doświadczeniami i pomysłami oraz omawianiem bieżących spraw.

Grupę wsparcia poprowadzi Magdalena Radczuk-psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Serdecznie zapraszamy.