Moja rodzina drogą do szczęścia

W dniu 27.11.2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku zorganizował szkolenie online dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego pt:"Moja rodzina drogą do szczęścia".  W trakcie szkolenia przedstawione zostały informacje z zakresu rodziny, rodzicielstwa, postawy rodzicielskiej i czynników wpływających na realizowanie roli rodzica i procesu wychowania. W szkoleniu wzięło udział 16 rodzin.

Szkolenie prowadziła Pani Magdalena Radczuk- psycholog Ośrodka- serdecznie dziękujemy.

Kierujemy słowa podziękowania do wszystkich, którzy wzięli udział w naszym przedsięwzięciu i dziękujemy za ciepłe słowa, które otrzymaliśmy od Państwa w związku z jego realizacją.

Cieszymy się, że chociaż w ten sposób byliśmy w Państwa domach.