Obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin

Obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin

W dniu 29.08.2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej spotkały się rodziny zastępcze, adopcyjne oraz seniorzy z terenu województwa lubelskiego, by wspólnie świętować Obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin. Organizatorem tego szczególnego przesięwzięcia był Marszałek Województwa Lubelskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Dla uczestników przygotowany został piknik, pokazy taneczne i artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz wystawa prac plastycznych. Kluczowym punktem imprezy było uhonorowanie rodzin zastępczych działających na terenie województwa. Wśród wyróżnionych rodzin zastępczych nie zabrakło rodziny z terenu Powiatu Świdnickiego – państwa Krystyny i Eugeniusza Galińskich. Serdecznie gratulujemy!!!

Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie, wrażliwość, otwarte serce i wytrwałe pokonywanie trudności dnia codziennego. Życzymy wielu sił, pokładów zrozumienia i cierpliwości a także satysfakcji, radości i poczucia spełnienia. Dzięku poświęceniu i oddaniu wywołujecie Państwo na dziecięcych buziach uśmiech i nadzieję na lepsze jutro. Państwa świadectwo i bezwarunkowa troska o dzieci jest wzorem do naśladowania dla innych.

Wszystkim rodzinom zastępczym życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji celów i satysfakcji z pełnionej funkcji. Dziękujemy za Państwa trud i ogrom codziennej pracy związanej ze wsparciem tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku

Małgorzata Mądry wraz z pracownikami