Pierwsze powakacyjne spotkanie grupy wsparcia

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 września odbyło się pierwsze powakacyjne, zdalne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze podzieliły się swoimi metodami wychowawczymi w procesie wychowania.

Zapraszamy na październikowe spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w formie stacjonarnej.