Powakacyjne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Dnia 29 października odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Dziękujemy rodzinom za podzielenie się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami i planami na kolejny rok szkolny.

Zapraszamy na kolejne spotkanie!