Start szkolenia dla Rodzin Zastępczych

We wrześniu rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Planowany termin zakończenia szkolenia to styczeń 2018r.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do siedziby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej mieszącego się przy ul. Kolejowej 5 w Świdniku lub prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
781 651 711 oraz 81 467 00 77