Szkolenia dla rodzin zastępczych

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku ogłasza otwarty nabór dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych: niezawodowych, zawodowych i zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin zastępczych zachęcamy do nawiązania kontaktu z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej mieszczącym się przy ul Kolejowej 5 w Świdniku, tel. kont. 81 467-00-77, 781-651-711.

Rozpoczęcie szkolenia planowane jest w II kwartale 2017 r.

Funkcję rodziny zastępczej powierza się osobom, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 41.1.; 42.1, 46.1 (szczegóły w zakładce: Szkolenia)