Szkolenia dla rodzin zastępczych

Szkolenie dla rodzin zastępczych "Moja rodzina drogą do szczęścia"

W nowym roku zostały przeprowadzone kolejne dwa szkolenia online dla rodzin zastępczych  pt: "Moja rodzina drogą do szczęścia".

Na szkoleniach zostały przedstawione informacje z zakresu czynników wpływających na funkcjonowanie dzieci, m.in. styl więzi między dzieckiem a głównym opiekunem, wpływ relacji z głównym opiekunem na rozwój i kształtowanie struktur mózgowych, czynniki wpływające na rozwój procesów poznawczych, emocjonalnych i społecznych dziecka a także perspektywa dziecka w rodzinie zastępczej i wynikające z tego szanse i trudności oraz wiedza z zakresu emocji, ich roli i wartości w funkcjonowaniu człowieka oraz proces regulacji emocji.

Dziękujemy rodzinom za udział w szkoleniach i dzielenie się swoim doświadczeniem.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w maju.