Szkolenie dla rodzin zastępczych

12 kwietnia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych, przeprowadzone przez asp. Ilonę Kleszczyńską.

Szkolenie dotyczyło zagrożeń związanych z uzależnieniami od narkotyków i różnych substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży, sposobów przekazywania narkotyków w środowisku rówieśniczym oraz możliwości działania w sytuacji wykrycia narkotyków u swoich dzieci.

Dziękujemy serdecznie wszystkim rodzinom za udział w szkoleniu i Pani asp. Ilonie za uwrażliwienie nas na aktualny problem wśród dzieci i młodzieży oraz określenie sposobów reagowania na sytuacje.