Szkolenie dla rodzin zastępczych

Dnia 27 maja odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych.
Podczas spotkania zostały omówione treści z zakresu prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz asertywnego wyrażania siebie w relacjach interpersonalnych. 
 
Dziękujemy rodzinom za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne spotkanie.