Szkolenie dla rodzin zastępczych "Moja rodzina drogą do szczęścia"

Zapraszamy rodziny zastępcze na kolejne szkolenie "Moja rodzina drogą do szczęścia", które odbędzie się dn. 28.05.2021r. Na szkoleniu zostanie przedstawiona wiedza z zakresu rozwoju dziecka, uwzględniając szanse i zagrożenia okresu rozwojowego, „kroki milowe” i rozwojowe potrzeby dziecka.

Szkolenie poprowadzi Magdalena Radczuk- psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Serdecznie zapraszamy!