Szkolenie on-line dla rodzin zastępczych

Dnia 28 października odbyło się szkolenie on-line dla rodzin zastępczych.

Celem szkolenia było przedstawienie wiedzy z zakresu dojrzewania dzieci będących w pieczy zastępczej, rozwoju neuropsychologicznego i wpływu na funkcjonowanie i zachowanie adolescentów.

 

Dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne!