UWAGA! Konkurs Plastyczny

30 maja jest obchodzony Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Chcąc uczcić to wydarzenie Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku ogłasza konkurs plastyczny.

Uczestnikami konkursu są całe rodziny zastępcze z terenu powiatu świdnickiego.

"Ja i moja rodzina zastępcza"

Jest wiele rodzajów rodzin. Są rodziny, które mieszkają z dziadkami lub ciocią i wujkiem. Niektóre mieszkają w mieście, inne na wsi. Rodziny mogą mieć ulubione zwierzaki, psa, kota lub papugę. Może w Waszej rodzinie zastępczej macie inne ukochane zwierzaki? Niektóre rodziny lubią wycieczki, grać w piłkę lub jeździć na rowerze. Rodziny są bardzo różne ale wszystkie mogą być kochające się i lubiące spędzać ze sobą czas. Twoja rodzina zapewne też jest wyjątkowa.

Narysuj ją!

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze pod tytułem: „Ja i moja rodzina zastępcza”

 

§ 1.

Organizatorem konkursu jest ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 2.

Konkurs ma za zadanie wsparcie kampanii promującej Rodzicielstwo Zastępcze.

§ 3.

Celem konkursu jest:

 • promowanie rodziny,
 • propagowanie idei rodzinnej opieki zastępczej, idei alternatywnej dla domów dziecka,
 • wzmacnianie więzi w rodzinie zastępczej,
 • pobudzanie rodzin zastępczych oraz dzieci do wspólnego spędzania czasu,
 • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka,
 • propagowanie działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego,
 • szerzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego,
 • zwrócenie uwagi na trudną sytuację osamotnionych i osieroconych dzieci.

§ 4.

Temat konkursu: „Ja i moja rodzina zastępcza”

§ 5.

Konkurs skierowany jest do rodzin zastępczych z powiatu świdnickiego w których umieszczone są dzieci w wieku od 5 do 18 lat.

§ 6.

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 1.  trafność doboru tematu pracy,
 2. jakość wykonania,
 3. oryginalność,
 4. stopień trudności wykonania.

§ 7.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) Uczestnicy konkursu przygotowują prace w dowolnym formacie.

§ 8.

Przyjmujemy prace własnego autorstwa (nie przyjmujemy plagiatu). Jedna rodzina zastępcza może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 9.

 1. Praca plastyczna winna posiadać na odwrocie następujące informacje:
  • Imię i nazwisko
  • Tytuł pracy
 2. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

§ 10.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego.

§ 11.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 21.05.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
21 – 040Świdnik, ul. Kolejowa 5

§ 12.

Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

§ 13.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

§ 14.

Informację o zwycięzcach zamieścimy na stronie internetowej oikswidnik.pl w maju 2019 r. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie o sposobie wręczenia nagród.

§ 15.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

§ 16.

Informację na temat konkursu udziela:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
ul. Kolejowa 5, 21 – 040 Świdnik
Tel. 81 467 00 77

§ 17.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.