Wojewódzki dzień rodzin

W dniu 7. 09.2022 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin, organizowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Ideą święta było promowanie wartości rodziny i integracji międzypokoleniowej.

Dzięki zaangażowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie impreza została wzbogacona wieloma atrakcjami dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i seniorów z całego regionu. Wręczono także dyplomy uznania 24 rodzinom zastępczym z całego województwa, które doceniono za trud, troskę i gotowość niesienia pomocy dzieciom pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Wśród wyróżnionych rodzin zastępczych nie zabrakło zawodowej rodziny z terenu Powiatu Świdnickiego – państwa Katarzyny i Kamila Banaszek. Serdecznie gratulujemy!!!
„Wyrażamy podziw dla Państwa ofiarności i troski, by zapewnić wychowankom szczęśliwe dzieciństwo, jak najlepszy rozwój, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dajecie Państwo świadectwo innym i stanowicie ważny przekaz, że warto zdecydować się na bycie rodziną zastępczą, propagując osobiście w swoim najbliższym otoczeniu ideę rodzicielstwa zastępczego.”

„Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za poświęcenie, zaangażowanie, za dzielne stawianie czoła trudom dnia codziennego. Życzymy Państwu pogodnych, pełnych satysfakcji dni, czerpania radości z uśmiechu dziecka, które otoczyliście swoją miłością i opieką.

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku
Małgorzata Mądry
wraz z pracownikami

wojewodzki dzien rodzin

Miło nam poinformować, że do naszego grona dołączyła rodzina, która podjęła się pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie Powiatu Świdnickiego. Ukończyła Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej przeprowadzone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku na podstawie programu „Otwarte serce” oraz uzyskała zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy!!!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Organizator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej

wojewodzki dzien rodzin 02