Wsparcie dla rodzin zastępczych w związku z epidemią COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu pn: „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach PO WER na lata 2014-2020, rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu świdnickiego uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego do nauki zdalnej oraz środków ochrony osobistej.

Użyczone 61 laptopów dla 40 rodzin zastępczych. Rodziny otrzymają jeszcze urządzenia wielofunkcyjne oraz programy do nauczania specjalnego dla 4 dzieci. 48 rodzin zastępczych otrzymało środki ochrony osobistej- maseczki ochronne, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji. Jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji tej formy wsparcia.

Cieszymy się, że chociaż w ten sposób możemy pomóc w codziennym funkcjonowaniu w niecodziennej i bardzo trudnej rzeczywistości.