Zostań rodzicem zastępczym

Zostań rodzicem zastępczym

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku-Organizator Pieczy Zastępczej na terenie powiatu świdnickiego zachęca do rozważenia możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.

Kandydaci na rodziców zastępczych nie muszą spełniać szczególnych warunków. Na pokrycie kosztów utrzymania dziecka rodzina zastępcza otrzymuje świadczenia pieniężne, pomoc merytoryczną, oraz psychologiczno- pedagogiczną. Wszelkich zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem od 7.00 -19.00, dane kontaktowe pod adresem www.oikswidnik.pl

Do pobrania: plakat w formacie A3

Plakat A3