Kryzys! I co teraz?

Szanowni Państwo,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku przygotował dla Państwa podstawowe informacje o kryzysie psychicznym w postaci broszury Kryzys! I co teraz?

Proponujemy pomoc naszej instytucji i szukania pomocy w innych miejscach.

NIE JESTEŚ SAM