Kwalifikacje - Rodzina w kolorach emocji

Informujemy, iż do projektu "Rodzina w kolorach emocji" zakwalifikowano cztery przedszkola z Powiatu Świdnickiego:

 • Miejsko - Gminne Przedszkole w Piaskach
 • Oddziały Przedszkolne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
 • Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku
 • Przedszkole nr 4 w Świdniku.

Realizacja zadań w w/w placówkach odbywać się będzie w miesiącach od września do grudnia 2016 r.

Działania w ramach projektu:

 • „Rodzina w kolorach emocji” - warsztaty dla nauczycieli
 • 3-godzinne warsztaty dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom w rozpoznawaniu, interpretowaniu i radzeniu sobie z trudnymi emocjami
 • „Rodzina w kolorach emocji” - zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola
 • Pogadanka, rozmowy, zabawy z dziećmi dotyczące rodzajów emocji i ich wpływu na życie rodzinne
 • „Rodzina w kolorach emocji” - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
 • 3-godzinne warsztaty dla rodziców na terenie przedszkola dotyczące zrozumienia własnych emocji i zrozumienia własnych działań podejmowanych pod wpływem emocji
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli
 • indywidualne spotkania ze specjalistami OIK na terenie przedszkola
 • „Rodzina w kolorach emocji” - konkurs plastyczny dla chętnych grup przedszkolnych