Marsz "Białej Wstążki"

Dnia 8 listopada 2016 r. o godzinie 8.30 odbył się Marsz "Białej Wstążki" - przeciwko przemocy. Organizatorkami akcji były Ewa Bartnik i Barbara Dyś z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.

Marsz zakończył się w MOK, gdzie można było skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jednocześnie w MOK odbył się koncert słowno- muzyczny w wykonaniu Piotra Nagiela "Dopóki masz wybór" w ramach akcji Listopad Miesiącem Profilaktyki zorganizowany przez MCP.