Profilaktyka dla młodzieży

15 listopada 2021 r. ramach programu profilaktycznego "Dla zdrowia-listopad miesiącem profilaktyki 2021" odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów 7-ych klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. Tematem zajęć była cyberprzemoc wśród młodzieży.

Poruszono konsekwencje psychologiczne doświadczanej cyberprzemocy, możliwości działania w sytuacji doświadczania bądź bycia świadkiem cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej.

Dziękujemy Pracownikom Centrum Usług Społecznych w Świdniku oraz Pani Dyrektor i Pani Pedagog Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdniku za zorganizowanie i umożliwienie przeprowadzenie zajęć.