Radzenie sobie ze stresem podczas izolacji, techniki relaksacji

Ośrodek Interwencji Kryzysowej na zaproszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku realizuje zajęcia profilaktyczne dotyczące stresu i możliwości radzenia sobie z nim podczas izolacji, uwzględniając techniki relaksacji. Zajęcia odbywają się zdalnie, przez co treści omawiane na zajęciach trafiają do większej liczby uczestników. W profilaktyce online w tym trudnym dla wszystkich czasie weźmie udział ok 200 uczniów.

Dziękujemy za zaproszenie i zaangażowanie grona pedagogicznego w udostępnienie i pomoc w realizacji zajęć.

Kierownik i Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku.