Rodzina w kolorach emocji

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016" na realizację projektu

RODZINA W KOLORACH EMOCJI.

Wsparciem objęte zostaną wybrane przedszkola z terenu Powiatu Świdnickiego.

Termin realizacji projektu to czerwiec - grudzień 2016 r.