Spotkania psychoedukacyjne

Spotkania psychoedukacyjne dla osób doświadczających bądź zagrożonych występowaniem przemocy domowej

W ramach projektu zaplanowano spotkanie z policjantem, prawnikiem, terapeutą i psychologiem.

Terminy spotkań:

  • 21 i 26 lipca 2016 r. godzina 16.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!