Kilka słów o stresie…

Stres towarzyszy nam niemal codziennie. Problem stresu oraz procesów radzenia sobie z nim i jego skutkami jest w dzisiejszych czasach bardzo powszechny. Szczególnie jest on widoczny w czasach dla nas niezwykle trudnych. Rozszerzająca się w bardzo szybkim tempie epidemia koronawirusa wprowadziła nas wszystkich w nową rzeczywistość i chaos. Dla wielu osób może być ona stresująca. Codzienne życie ludzi na całym świecie uległo absolutnemu przewrotowi. Realne zagrożenie zdrowia i życia są powodem do reakcji stresu. Ważne jednak, aby nie stał się on przewlekły i nie osłabiał nas w sposób chroniczny. Czym jest stres, jakie są jego przyczyny, objawy, metody zapobiegania?

Poniżej są dostępne wszelkie informacje:

Jest wiele definicji stresu. Stres można interpretować jako:

  • negatywną różnicę pomiędzy aktualnym stanem a oczekiwanym czyli nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie;
  • określoną relację między osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążającą lub przekraczającą jej zasoby i zagrażającą jej dobrostanowi (R.S. Lazarusa i S. Folkman). W sytuacji stresu następuje konfrontacja posiadanych przez człowieka przekonań, wartości i umiejętności z wymaganiami, ograniczeniami i zasobami, jakie wymaga sytuacja;
  • stosunek czynników zewnętrznych do cech człowieka i jego reakcji na nie (Reykowski);
  • dysharmonię pomiędzy możliwościami a wymaganiami stawianymi jednostce, pod warunkiem, że istnieje motywacja do przeciwstawienia się tym trudnościom (subiektywne i obiektywne warunki i możliwości) (Strelau).

przyczyny stresu

Doświadczając sytuacji, która identyfikowana jest jako stresująca dochodzi do aktywacji reakcji na trzech poziomach:

sposoby radzenia Lazarus Folkman

JAK RADZIMY SOBIE ZE STRESEM?

Radzenie sobie ze stresem jest sprawą indywidualną zależną od własnego doświadczenia, cech osobowościowych, uzyskiwanego wsparcia, posiadania zasobów i ograniczeń. Poniżej przedstawiamy artykuł na ten temat:

https://misja-zdrowie.pl/osobowosc-a-podatnosc-na-stres-i-choroby/

Próby systematyzacji sposobów radzenia sobie ze stresem nie doprowadziły do jednoznacznych rozstrzygnięć. Lazarus i Folkman wyróżnili następujące sposoby radzenia sobie ze stresem:

sposoby radzenia Lazarus Folkman

Każdy z wymienionych sposobów radzenia sobie ze stresem spełnia zarówno funkcję rozwiązywania problemów, jak i regulacji emocji. Każdy z nich może być ukierunkowany na "ja" bądź na otoczenie i każdy może odnosić się albo do przeszłości i teraźniejszości (szkoda - strata), albo do przyszłości (zagrożenie lub wyzwanie).

Endler i J. Parker (1990) wyrożniają trzy style radzenia sobie ze stresem, przyjmując za kryterium podziału funkcję, jaką spełnia dana aktywność radzenia sobie ze stresem.

sposoby radzenia Endler Parker

Poniżej przedstawiamy linki, w których jest więcej informacji na temat sposobów radzenia sobie ze stresem:

https://stres.artofliving.pl/

https://upacjenta.pl/poradnik/jak-radzic-sobie-ze-stresem-4-sprawdzone-sposoby

jak radzic sobie ze stresem covid

 

Opracowała Anna Wiechnik